ITEM METADATA RECORD
Title: Geboortecohorten doorheen het Vlaams onderwijs: evolutie van 1989-1990 tot 2001-2002
Authors: Van Landeghem, Georges ×
Van Damme, Jan
Issue Date: 2004
Publisher: Steunpunt Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt
Series Title: LOA-rapport vol:16
Abstract: Dit rapport gaat over hoe leeftijdsgenoten - de leden van eenzelfde geboortecohorte - door het onderwijs stromen, en vooral over hoe die doorstroming geboortejaar na geboortejaar verandert. We beschikken daartoe over gegevens over het volledige Vlaamse onderwijs in de schooljaren 1989-1990 tot 2001-2002.
Description: Departement Pedagogische wetenschappen. Afdeling Fundamentele en comparatieve pedagogiek en methodologie. Afdeling Didactiek. Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
LOA-rapport_16.pdf Published 956KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.