ITEM METADATA RECORD
Title: Indicatoren van de ongekwalificeerde uitstroom: een bijdrage tot de discussie en een aantal nieuwe schattingen
Authors: Van Landeghem, Georges ×
Van Damme, Jan
Issue Date: 2004
Publisher: Steunpunt Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt
Series Title: LOA-rapport vol:19
Abstract: Dit rapport geeft een update van bestaande indicatoren van de ongekwalificeerde uitstroom. Het rapport onderzoekt ook de mogelijkheid van een meer eenvoudige, flexibele en inzichtelijke manier om de evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom te volgen.
Description: Departement Pedagogische wetenschappen. Afdeling Fundamentele en comparatieve pedagogiek en methodologie. Afdeling Didactiek. Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
LOA-rapport_19.pdf Published 198KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.