ITEM METADATA RECORD
Title: De zoektocht naar een democratische legitimiteit: Vertegenwoordigers van de natie via verkiezingen en politieke partijen sinds 1918
Authors: Dewachter, Wilfried
Issue Date: 2003
Publisher: Kamer van Volksvertegenwoordigers
Host Document: Geschiedenis van de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers 1830-2002 pages:63-86
ISBN: 90-8074-204-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Political Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.