ITEM METADATA RECORD
Title: Gender en stemgedrag: een exploratie van Gendergebonden invloeden op het stemgedrag voor de Kamer in 1999
Authors: Swyngedouw, Marc
Issue Date: 2002
Host Document: De kiezer heeft zijn redenen: 13 juni 19999 en de politieke opvattingen van Vlamingen / Eds.: Marc Swyngedouw en Jaak Billiet. - Leuven: Acco pages:39
Description: Faculteit Sociale wetenschappen. Afdeling Dataverzameling en -analyse.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.