ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie van de pilootprojecten activering
Editors: Van Audenhove, Chantal
Wilmotte, Jean
Contributors: Scheerder, Gert
Van Humbeeck, Greet
Declercq, Anja
De Rick, Katleen
Schepers, Noel
Issue Date: 2004
Publisher: Lucas, Leuven, 2004
Description: Academisch centrum voor Huisartsgeneeskunde. Leuvense Universiteit - Caritas Samenwerkingsverband (Lucas) Afdeling Sociologie van sociaal beleid. Hoger instituut voor de Arbeid (HIVA) Sector Onderwijs- en arbeidsmarkt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
Academic Center for General Practice
Centre for Sociological Research
Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.