ITEM METADATA RECORD
Title: Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. - Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap
Authors: Meireman, Katrien
Smits, Wendy
Van Dael, Ellen
Editors: Elchardus, Mark
Hooghe, Marc
Huyse, Lucien
Issue Date: 2001
Publisher: VUB-Press, Brussel, 2001.
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.