ITEM METADATA RECORD
Title: Het mediagebruik van ouderen: een functie van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen
Authors: Vandebosch, Heidi
Eggermont, Steven
Issue Date: 2001
Publisher: K.U.Leuven. Faculteit sociale wetenschappen. Departement communicatiewetenschap, Leuven, 2001.
Series Title: KUL. Departement Communicatiewetenschap. Intern rapport vol:2001,9
Description: Departement Communicatiewetenschap. School voor Massacommunicatieresearch (OE)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Leuven School for Mass Communication Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.