ITEM METADATA RECORD
Title: Drie geboortecohorten doorheen het Vlaams Onderwijs
Authors: Van Landeghem, Georges ×
Van Damme, Jan
Issue Date: 2002
Publisher: Steunpunt Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt
Series Title: LOA-rapport vol:4
Abstract: Dit rapport biedt een overzicht van de doorstroming van de geboortecohorten uit de jaren 1976, 1977 en 1978 doorheen het onderwijssysteem van de Vlaamse Gemeenschap.
Description: Departement Pedagogische wetenschappen. Afdeling Fundamentele en comparatieve pedagogiek en methodologie. Afdeling Didactiek. Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
LOA-rapport_04.pdf Published 536KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.