ITEM METADATA RECORD
Title: Handboek zelfevaluatie in het secundair onderwijs
Authors: Devos, Geert
Verhoeven, Jef
Verbeeck, Bruno
Issue Date: 2000
Publisher: Kluwer, Diegem, 2000.
Series Title: Hou uw school in beweging (handboek zelfevaluatie)
Abstract: In de literatuur vindt men vele instrumenten voor zelfevaluatie, maar zelden wordt het procesmatig karakter beklemtoond. Vandaar dat dit handboek opgevat is als een leidraad voor secundaire scholen die op een zelfstandige manier hun school willen evalueren. In dit handboek wordt zelfevaluatie benaderd vanuit een ontwikkelingsperspectief. Dit betekent dat:
zelfevaluatie gegevens dient op te leveren over het huidige functioneren (sterktes en zwaktes),
die de school kan brengen tot een verantwoorde planning (of visie op de toekomst) en uitvoering van verbeteringen en vernieuwingen,
met het doel haar onderwijskwaliteit te optimaliseren.
Hiermee wordt meteen ook het belang van procesmatig denken duidelijk.

Dit handboek wil secundaire scholen op weg helpen bij hun zelfevaluatie-activiteiten door het geven van concrete tips en suggesties (in de vorm van een stappenplan). Daarenboven zal naar andere interessante bronnen bij de verschillende zelfevaluatiestappen worden verwezen.

Self-evaluation is an important instrument for school-based management. School teams often search instruments for self-evaluation, but are not sufficiently interested in the process of self-evaluation, although some knowledge about the process of self-evaluation is necessary to make self-evaluations successful. This manual offers a guide for secondary schools that intent to evaluate independently the school. This book offers a step-by-step plan for secondary schools who intent to evaluate the school independently. Headmasters and teachers find in this book concrete hints and suggestions for steering the self-evaluation process.
Description: Afdeling Theoretische, cultuur- en onderwijssociologie. Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie.
ISBN: 90-5583-635-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.