ITEM METADATA RECORD
Title: Fusies in het hoger onderwijs, of hoe verschillend top en basis kunnen denken
Authors: Devos, Geert ×
Verhoeven, Jef #
Issue Date: 2003
Publisher: Kluwer Uitgevers
Series Title: Personeel en Organisatie issue:juli, afl. 3 pages:5-32
Abstract: This article is based on research carried out in university colleges five years after the University College Decree of 1994. This decree introduced a funding envelope and put colleges to merge. The article paints a picture of how different actors have experienced the merger of five colleges. The perception of the top of the colleges, i.e., the general managers, heads of central departments and department heads, is compared with the perception of the teachers. This comparison shows that these two groups look very differently to the merger. The top has a fairly positive view of the merger. They strongly emphasize the benefits of the merger and the added value of larger entities. In addition, they pay far less attention to what the merger meant to the people themselves. The culture is little or not discussed. The teachers are very different across the merger. They are dissatisfied with the merger process and see mainly disadvantages for themselves in the mergers. This comparison makes it clear that one must be careful to label mergers as necessarily good or bad. The article also shows that a number of important conditions must be met in order to actually achieve some fusion effects. In this respect, a differentiated assessment of mergers is necessary, which should take into account both the context of the merger as the various parties and their interests involved.

Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd in de hogescholen vijf jaar na het Hogeschooldecreet van 1994. Dit decreet voerde een enveloppenfinanciering in en zette hogescholen aan om te fuseren. Het artikel schetst een beeld van hoe verschillende betrokkenen de fusie in vijf hogescholen hebben ervaren. De perceptie van de top van de
hogescholen, m.n. de algemeen directeurs, de hoofden van centrale diensten en de departementshoofden, wordt vergeleken met de perceptie van de docenten. Uit deze vergelijking blijkt dat deze twee groepen heel verschillend kijken naar de fusie. De top heeft een vrij positief beeld van de fusie. Zij beklemtonen sterk de voordelen van de fusie en de toegevoegde
waarde van grotere entiteiten. Daarbij besteden zij duidelijk minder aandacht aan wat de fusie heeft betekend voor de mensen zelf. Ook de cultuur komt weinig of niet aan bod. De docenten staan heel anders tegenover de fusie. Zij zijn ontevreden over het fusieproces en zien vooral nadelen voor zichzelf verbonden aan de fusies. Deze vergelijking maakt meteen duidelijk dat men voorzichtig moet zijn in het bestempelen van
fusies als per definitie goed of slecht. Uit het artikel blijkt verder dat een aantal belangrijke randvoorwaarden moeten worden vervuld om sommige fusie-effecten daadwerkelijk te realiseren. Ook in dit opzicht is een genuanceerde
beoordeling van fusies noodzakelijk, waarbij zowel met de
context van de fusie als met de verschillende partijen en hun belangen rekening moet worden gehouden.
ISSN: 1780-2849
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
20100603105306425.pdf Published 1817KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.