ITEM METADATA RECORD
Title: Grondrechten van vreemdelingen: de toepassing van artikel 191 van de Grondwet door het Arbitragehof
Authors: Vanheule, Dirk ×
Bouckaert, Steven
Foblets, Marie-Claire #
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht vol:60 pages:319-333
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht. Departement Sociale en culturele antropologie. Centrum voor Interculturalisme- en migratie-onderzoek. Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie.
ISSN: 0040-7437
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.