ITEM METADATA RECORD
Title: De eerste stappen bij de realisatie van het gelijkeonderwijskansendecreet
Authors: Buvens, Ina ×
Verhoeven, Jef
Vanhoof, Jan
Van Petegem, Peter #
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid issue:1-2 pages:3-19
Abstract: In september 2002 werd het nieuwe gelijkeonderwijskansenbeleid (GOK) ingevoerd. Ruim 2.000 Vlaamse scholen – basis en secundair – gaan sindsdien door het leven als GOKschool.De scholen die over GOK-uren beschikken, moesten vooraf geen GOK-plan indienen, maar kregen drie jaar de tijd om een eigen GOK-beleid uit te bouwen. Zij dienden echter wel vormelijk een aantal voorschriften te volgen:zo dienden zij te starten met een beginsituatieanalyse, op
basis waarvan zij een GOK-plan moesten opstellen en hun GOK-beleid concreet dienden uit te werken. In het tweede GOK-jaar moesten zij een tussentijdse zelfevaluatie van hun GOK-beleid maken. Na drie jaar werden zij geëvalueerd door de inspectie. Dergelijke aanpak biedt scholen de mogelijkheid een zeer schoolspecifiek beleid uit te bouwen en – waar nodig – ook bij te sturen. In dit artikel beschrijven we de resultaten van een onderzoek waarin scholen gedurende
de eerste twee jaren gevolgd werden bij de implementatie van hun GOK-beleid. Op basis van deze resultaten krijgen we een zicht op het verloop van GOK in de scholen. Concreet wordt aandacht besteed aan het opstellen en het uitvoeren van de beginsituatieanalyse, het itbouwen van het GOKbeleid en het uitvoeren van de zelfevaluatie
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Student Support and Learning Development
Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
eerste.pdf Published 366KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.