ITEM METADATA RECORD
Title: Asielzoekers en terugkeer : een kwalitatief en kwantitatief onderzoek
Authors: Foblets, Marie-Claire
Vanbeselaere, Norbert
Issue Date: 2006
Publisher: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Brussel, 2006
Series Title: pages:140
Description: Centrum voor Interculturalisme- en migratie-onderzoek. Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Social and Cultural Psychology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.