ITEM METADATA RECORD
Title: Overzicht van het gezinshistorisch en historisch-demografisch onderzoek van het centrum voor bevolkings- en gezinsonderzoek (K.U.Leuven, Departement sociologie)
Authors: Matthijs, Koenraad ×
Van Bavel, Jan
Van de Putte, Bart #
Issue Date: 2003
Series Title: Bevolking en gezin vol:32 issue:1 pages:107-119
Abstract: Abstract. Sinds 1995 verzamelt het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsonderzoek heel wat gegevens (op individueel niveau) uit de 19e-eeuwse akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. Die data zijn de empirische basis voor verschillende afgewerkte en lopende onderzoeksprojecten over de sociologische en demografische oorzaken, gevolgen en kenmerken van (de evolutie van) de vruchtbaarheid, huwelijk, hertrouw, sterfte, beroepenstructuur, en sociale en territoriale mobiliteit. De evolutie daarvan kan niet los worden gezien van de ruimere structurele en culturele context, en daarom komt ook die context uitvoerig aan bod in de onderzoeken.
ISSN: 0772-764X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Bevolking & Gezin-32-1.pdf Published 107KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.