ITEM METADATA RECORD
Title: Richtlijnen voor geïntegreerd automobielbeleid: voorstellen uit de rondetafelconferenties voor de autosector
Authors: Van Hootegem, Geert ×
Huys, Rik #
Issue Date: 2003
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:94 issue:8 pages:20-32
Description: Sector Arbeid en Organisatie. Afdeling Arbeids- en organisatiesociologie. LUCINA (Leuvens Universitair Centrum voor Interdisciplinaire Navorming in Arbeidssituaties) Steunpunt Werkgelegenheid - arbeid - vorming (WAV)
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Lirias.kuleuven.behandle12345678982660 - Gids maatschappelijk gebied - Beleid automobielindustrie.pdf Published 110KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.