ITEM METADATA RECORD
Title: Rechtsleer: inburgering in Vlaanderen: enkele vragen bij de afbakening van de doelgroep en de verplichting tot inburgering onder het Inburgeringsdecreet
Authors: Foblets, Marie-Claire ×
Vanheule, D
Loones, Sander #
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht pages:5-23
Description: Departement Sociale en culturele antropologie. Centrum voor Interculturalisme- en migratie-onderzoek. Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie.
ISSN: 0776-8605
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for foreigners Law and Anthropology of Law (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.