ITEM METADATA RECORD
Title: Over de 'werken aan de overheid' survey
Authors: Van Roosbroek, Steven ×
Storms, Vicky
Issue Date: 2006
Series Title: Werken aan de Overheid : de mening van de burger : de resultaten van de vierde WADO survey van het instituut voor de overheid, K.U.Leuven pages:53
Description: Instituut voor de Overheid (OE) Centrum voor Sociologisch onderzoek (OE) Afdeling Dataverzameling en -analyse. Centrum voor Survey Methodologie (CSM)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute
Centre for Sociological Research
× corresponding author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Eindrapport Werken aan de Overheid - de mening van de burger.pdf Published 2118KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.