ITEM METADATA RECORD
Title: Microverzekeringen en gezondheidszorg in derdewereldlanden. Over de grenzen heen
Authors: Develtere, Patrick
Doyen, Gerlinde
Fonteneau, Bénédicte
Issue Date: 2004
Publisher: Cera foundation
Series Title: Horizonten
Abstract: De gezondheidszorg in derdewereldlanden kent vele problemen. Het aanbod is beperkt en duur, de kwaliteit is slecht, het personeel is weinig gemotiveerd, goedkope geneesmiddelen zijn onvoldoende aanwezig. Maar ook: de patiënten haken af. Kortom de overgrote meerderheid van de mensen in derdewereldlanden lijdt onder een gebrek aan sociale bescherming.
Als antwoord op de mistoestanden in de gezondheidszorg ontstaan zowel in Afrika als in Azië en Latijns-Amerika microverzekeringsinstellingen. Sommige zijn heel groot met tienduizenden aangesloten leden maar er bestaan ook honderden kleine. Dergelijke organisaites brengen de lokale bevolking bijeen en zorgen ervoor dat de mensen zich verzekeren tegen het risico dat ze ziek worden. Microverzekeringsinstellingen beperken hun rol niet tot het bijeenbrengen van financiële middelen. Ze onderhandelen ook met het medisch personeel over de kwaliteit van de geboden diensten en geven hun leden voorlichting en informatie.
In dit boek gaan de auteurs na hoe microverzekeringsinstellingen de toegang tot de gezondheidszorg kunnen verbeteren en welke andere voordelen ze brengen voor deze sector. Maar het boek schuwt ook de problemen niet die gepaard gaan met het oprichten van een microverzekeringsinstelling. De auteurs hebben ten slotte speciale aandacht voor de financiële leefbaarheid van jonge microverzekeringsinstellingen en voor de wijze waarop ontwikkelingsorganisaties steun kunnen geven aan deze nieuwe, vaak fragiele lokale instellingen. Ze illustreren hun bevindingen met tal van voorbeelden uit zeer diverse landen.
Dit boek biedt inzichten en stof tot nadenken voor de initiatiefnemers en leiders van microverzekeringsinstellingen en voor hen die met de gezondheidszorg in derdewereldlanden begaan zijn.
ISBN: 90-77183-10-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
Leuven International and European Studies (LINES)
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.