ITEM METADATA RECORD
Title: Personeelsbeleid in KMO's: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid
Authors: Delmotte, Jeroen ×
Lamberts, Miet
Sels, Luc
Van Hootegem, Geert #
Issue Date: 2001
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:11 issue:4 pages:98-105
Description: Hoger instituut voor de Arbeid (HIVA) Steunpunt Werkgelegenheid - arbeid - vorming (WAV) Afdeling Arbeids- en organisatiesociologie.
URI: 
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Research Group Work and Organisation
Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Delmotte_Overwerk_2001.pdf Published 177KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.