ITEM METADATA RECORD
Title: Tactisch een Staats, strategisch een Paaps succes: de militaire campagnes van aartshertog Albrecht tot en met de slag bij Nieuwpoort
Authors: De Vos, Luc
Rooms, Etienne
Issue Date: 2004
Host Document: De val van het Nieuwe Troje: het beleg van Oostende 1601-1604 / Red. Werner Thomas. - Leuven: Davidsfonds pages:35-45
Description: Instituut voor Internationaal en Europees beleid (OE)
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Leuven International and European Studies (LINES)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.