ITEM METADATA RECORD
Title: Optimalisering van de Overheidscommunicatie over onderwijsbeleid met het onderwijsveld
Authors: Devos, Geert
Verhoeven, Jef
Kuhk, Annette
Rots, I
Issue Date: 2001
Publisher: K.U.Leuven. Departement sociologie, Leuven, 2001.
Abstract: Since the federalization of the education policy in Belgium a lot has been invested by the Flemish government in order to improve the communication about education policy and education management. Not only the government has improved the communication, but also the umbrella organizations of the establishing authorities of the schools, the teacher unions, parents associations, etc. Before this study no research was available about the contribution of all these actors to improve the communication of the national educational policy to all stakeholders of schools. In this research a picture is delivered about the procedures for informing head masters, teachers, and parents of the education policy. Also an account will be offered of the available sources for information dissemination and the complementarity of some sources. Moreover, we also check how these actors want to be informed and whether the current information is sufficient.


Sinds de federalisering van het onderwijsbeleid levert de Vlaamse onderwijsoverheid grote inspanningen om de communicatie met de scholen en het brede onderwijsveld te verbeteren. De overheid nam verschillende initiatieven om de dienstverlening voor de scholen en de leerkrachten te verbeteren.
In de jaren 1980 werd reeds beslist de onderwijsreglementering te bundelen en overzichtelijk te maken. Daartoe werd de codificatie van de onderwijsreglementering en de coördinatie van de omzendbrieven ontwikkeld. In 1991 werd gestart met het project 'werkstations’, waarbij de verschillende diensten van de personeelsadministratie werden geïntegreerd. Het vroegere Informatieblad werd begin van de jaren 1990 vervangen door het tijdschrift Klasse dat nu reeds verschillende edities telt. De minister van Onderwijs bundelt meer en meer haar beleidsvisie in beleidsbrieven en discussienota's. Deze nota's worden verspreid in het onderwijsveld teneinde een algemene discussie op gang te brengen.
Naast de verschillende kanalen die de overheid aanwendt, hebben ook andere belangrijke onderwijsactoren zoals de onderwijskoepels, de vakbonden en de overkoepelende ouderverenigingen eigen kanalen om met hun achterban te communiceren. Daarenboven kunnen scholen, leerkrachten en ouders ook op eigen initiatief bij de respectieve diensten informatie inwinnen.
Tot nog toe was geen onderzoek beschikbaar naar de wijze waarop de scholen, de leerkrachten en de ouders die betrokken zijn bij het lokaal schoolbeleid op de hoogte willen blijven van het onderwijsbeleid.
Dit onderzoek wil deze leemte opvullen. Het wil een beeld geven van de wijze waarop scholen, leerkrachten en ouders in het basis- en secundair onderwijs op de hoogte blijven van het onderwijsbeleid, welke informatie zij uit welke bronnen halen, welke informatiebronnen complementair zijn, enz.. Daarenboven onderzoeken we op welke wijze men op de hoogte wil blijven van het onderwijsbeleid en of men als gebruiker voldoende heeft aan de huidige informatie.
Description: Afdeling Theoretische, cultuur- en onderwijssociologie. Centrum voor Onderwijssociologie (COS)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Optimalisatie van de overheidscommunicatie.pdfOA article Published 1668KbAdobe PDFView/Open
Overheidscommunicatie.pdfOA Published 23KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.