ITEM METADATA RECORD
Title: Vinden Vlaamse universiteiten voldoende onderzoekers?
Authors: Van Petegem, Peter ×
Verhoeven, Jef
Dom, Leen
Vanhoof, Jan #
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid issue:3 pages:257-270
Abstract: De laatste jaren werd er regelmatig in verschillende Vlaamse
universiteiten vernomen dat er tekorten zouden zijn aan
onderzoekers. Om dit probleem te onderzoeken werd aan alle
onderzoeksleiders van de Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen een vragenlijst verzonden waarin gepeild werd naar het tekort aan onderzoekers. Daarenboven werd bij 17 onderzoeksleiders een diepte-interview over dezelfde problematiek afgenomen. Ongeveer de helft van de onderzoeksleiders zegt altijd of dikwijls problemen te hebben bij het vinden van goede juniorkandidaten. Verder wordt er onderzocht
op welke wijze deze tekorten zich uiten en in welke
universiteiten en faculteiten zij het meest zichtbaar zijn. Ook werd onderzocht hoe deze tekorten door onderzoeksleiders
werden opgelost en welke strategieën zij voorstellen om het
probleem op te lossen.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
vinden.pdf Published 123KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.