ITEM METADATA RECORD
Title: Een vrouwvriendelijk park. Hoe in Gent een park voor en door vrouwen met kinderen ontstond
Authors: De Vos, Els # ×
Editors: Van Barschot, J.,, a.o
Issue Date: 2003
Publisher: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
Series Title: Agora vol:19 issue:5 pages:37-39
Abstract: Hoe het Gentse Rommelwaterpark, een park in de pit van een negentiende eeuws bouwblok, emanciperend werkt voor vrouwen en kinderen.
Description: Artikel uit een thesis van het GGS-Stedenbouw en RO.
ISSN: 1380-6319
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Architecture - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.