ITEM METADATA RECORD
Title: Wonen
Authors: Luyten, Dirk
Issue Date: 2017
Publisher: Die Keure
Series Title: Bibliotheek Omgevingsrecht
Host Document: Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen. Kompas doorheen aanverwante beleidsdomeinen van de ruimtelijke ordening pages:362-401
Abstract: De bijdrage staat in een boek dat aanverwante beleidsdomeinen van de ruimtelijke ordening behandelt. De bijdrage behandelt systematisch het beleidsdomein wonen vanuit het oogpunt 'het plannen en vergunnen van wonen'. Men krijgt een overzicht van de relevante wetgeving, het institutioneel kader, de ontwikkelingen en uitdagingen in de woonsector en de linken met de ruimtelijke ordening.
ISBN: 9789048628537
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb-p
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.