ITEM METADATA RECORD
Title: Het gezin is dood. Leve de gezinnen. Mensenrechten als kader voor gezinsbeleid
Authors: Luyten, Dirk ×
Van Crombrugge, Hans
Emmery, Kathleen #
Issue Date: 8-May-2017
Series Title: Sociaal.Net vol:2017 issue:8 mei
Article number: http://sociaal.net/opinie/het-gezin-is-dood/
Abstract: Er bestaan veel verschillende gezinsvormen. Hét gezin bestaat niet meer. Het zet ons voor een paradox. Velen vinden dat de overheid zich niet normerend moet inlaten met ons samenleven, maar iedereen vraagt wel erkenning voor zijn vorm van samenleven. Hoe kan de overheid gezinnen ondersteunen als maatschappelijk waardevol en nuttig zonder bepaalde gezinstypes als ideaal voorop te stellen?
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Het gezin is dood.pdfartikel Published 412KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.