ITEM METADATA RECORD
Title: CBCT's bekijken om een diagnose te stellen: hoe beginnen we eraan?
Authors: Jacobs, Reinhilde
Issue Date: 14-Dec-2016
Description: Röntgendiagnostiek is een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Maar tegenwoordig wordt daartoe steeds vaker gebruik gemaakt van 3dimensionale beelden, meestal vervaardigd via een cone beam CT toestel.
In deze cursus leren we samen naar deze beelden kijken. Hoe beginnen we eraan? Op welke anatomische structuren moeten we letten? Wat is een artefact en wat is een afwijkend beeld en zo ook een pathologische verandering.
Deze cursus is opgevat als interactief debat op basis van getoonde CBCT beelden en bedoeld voor elke tandarts die in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met zowel panoramische and cone beam CT beelden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Oral and Maxillo-facial Surgery - Imaging & Pathology (OMFS-IMPATH)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.