ITEM METADATA RECORD
Title: Utopia herontdekt
Authors: De Cauter, Lieven # ×
Issue Date: 2016
Series Title: Wijsgerig Perspectief vol:56 issue:2 pages:6-15
Abstract: Vanuit een onvrede met de vaagheid van de term utopie en een afwijzing van de totalitaire utopieen, wil dit essay het boek Utopia herlezen vanuit deze twee, samenhangende recente fenomenen, de nieuwe golf van privatiseringen, die men in het spoor van Morus ‘de tweede golf van enclosures’ heeft genoemd en de zogenaamde ‘herontdekking van de commons’. Deze herlezing van het boek Utopia leidt tot een herdefinitie van het begrip utopie en een vraag om aandacht voor kleinschalige praktijken van vergemeenschappelijking en tenslotte tot een pleidooi voor een internationale rechtsorde in het teken van het gemeengoed, omdat ‘enclosures’, deze economische toe-eigeningen, omheiningen of afsluitingen van het gemeengoed reeds door de jurist Morus als een misdaad werden bestempeld.
ISSN: 0043-5414
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Urbanity & Architecture (OSA) (-)
Architecture and Society (+)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.