ITEM METADATA RECORD
Title: Assistentenvorming Faculteit Wetenschappen K.U.Leuven
Authors: Peeters, Iris
Issue Date: May-2011
Conference: LNO² edition:2011 location:Leuven, Belgium date:19 May 2011
Abstract: Een ervaring die door veel assistenten wordt gedeeld is dat het geven van oefenzittingen en practica in het begin helemaal geen eenvoudige opgave is. De voorbereiding die assistenten krijgen voor deze onderwijstaak is in sommige gevallen minimaal, begeleiding is niet altijd aanwezig en er wordt soms weinig feedback gegeven over hun onderwijskundige prestaties. Daarom werd aan de Faculteit Wetenschappen de assistentenvorming enkele jaren geleden in het leven geroepen. Vanaf academiejaar 2010-2011 werd de vorming zelfs verplicht voor alle nieuwe doctorandi (ook niet-Nederlandstaligen)! Maar uiteraard zijn alle doctoraatsstudenten met een interesse voor onderwijs welkom.
Bij de start van elk semester wordt een startsessie georganiseerd, waarop een aantal aspecten over motiveren en activeren van studenten aan bod komen, o.a. op basis van realistische "cases". Alle nieuwe doctorandi nemen hieraan deel. Tijdens dit startmoment wordt dan het verdere verloop van de vorming bepaald voor iedere doctoraatsstudent op basis van diens onderwijsopdracht:
Geven van oefenzittingen en practica, begeleiden van excursies
Tijdens het semester zullen doctorandi met deze lesopdracht een ervaren assistent observeren, maar ook zelf geobserveerd worden door een ervaren assistent. Verder wordt een bevraging gedaan (i.s.m. DUO) bij de studenten om te weten te komen hoe zij het lesgeven van de doctoraatsstudent ervaren hebben. Dit alles gebeurt onder coördinatie van een ervaren assistent per departement, in samenwerking met de verantwoordelijke onderwijsondersteuner.
Aan het einde van elk semester wordt de opleiding afgesloten met een slotsessie, waarop het uitwisselen van ervaringen centraal staat, met als leidraad de uitgevoerde observaties en de resultaten van de bevraging.

Begeleiden van bachelorproeven, masterproeven en/of stages
Voor doctorandi die enkel deze onderwijsopdracht hebben wordt ongeveer in de helft van het semester een sessie georganiseerd rond het begeleiden van bachelorproeven, masterproeven en stages.
Ondanks een positieve evaluatie door de assistenten tijdens vorige edities kan de assistentenvorming altijd verbeterd worden. Hiervoor is en blijft het belangrijk dat we ervaringen kunnen uitwisselen en inspiratie kunnen opdoen bij andere onderwijsondersteuners. Enkele concrete zaken die besproken kunnen worden zijn:
• De observaties en bevragingen worden vaak als vervelend aanschouwd, ondanks de klemtoon op het formatieve: het is niet de bedoeling de assistent te be(ver)oordelen, maar wel om feedback te geven en zo contructief zijn of haar didactische kwaliteiten te verbeteren. Hoe kan je dit écht duidelijk maken aan de assistenten en hun motiveren voor dit deel van de vorming? Dit is extra belangrijk geworden sinds het verplicht maken van de vorming.
• Het flexibele traject zorgt voor een op maat gesneden vorming, maar ook voor veel extra administratie: hoe kan dit zo efficiënt mogelijk verlopen en wat is het optimale evenwicht tussen flexibilisering en haalbaarheid?
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Tutorial services, Faculty of Science

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.