ITEM METADATA RECORD
Title: Collaboratief leren in ruimte en tijd: bridging the gap met ALINA
Authors: Peeters, Iris
Kesteloot, Nele
Issue Date: May-2015
Conference: LNO² location:Gent, België date:21 May 2015
Abstract: De voorbije jaren werd meermaals aangetoond dat traditionele hoorcolleges niet altijd het gewenste leerresultaat opleveren [1]. Als alternatief voor traditionele hoorcolleges worden steeds meer innoverende onderwijsmodellen en interactieve werkvormen onderzocht en toegepast. Volgens onderzoek zorgen activerende en collaboratieve werkvormen ervoor dat studenten meer en dieper leren en beter presteren [2]. Tegelijkertijd vormen de ‘next generation classrooms’, waarin docenten en studenten op een flexibele manier met elkaar in interactie kunnen treden, een belangrijke resultante van verschillende werkgroepen en projecten in binnen- en buitenland [3]. Toch is de link tussen vernieuwende werkvormen en onderwijsruimtes niet altijd duidelijk aanwezig, wat voor gemiste kansen zorgt. Bovendien zijn docenten niet steeds op de hoogte van de didactische en organisatorische mogelijkheden van next generation classrooms om het leerproces te ondersteunen, te versterken en te verrijken. Nochtans bieden opportuniteiten zich aan om meer en beter aan de noden van de student tegemoet te komen, zoals concrete voorbeelden aantonen [4]. Het pas opgestarte ALINA project (Activerende Leerruimtes in de Associatie) wil de dwarsverbanden tussen onderwijsruimte en onderwijspraktijk verder uitdiepen in een breed conceptueel en praktijkrelevant kader, dat dan via gerichte initiatieven zowel het beleid van instellingen (via beleidsaanbevelingen) als docenten (via navorming) binnen de Associatie KU Leuven zal aanzetten tot activerend leren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Faculty of Science - miscellaneous
Tutorial services, Faculty of Science

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.