ITEM METADATA RECORD
Title: De implementatie van OASE als alternatief onderwijssysteem: een evaluatie
Authors: Peeters, Iris
De Wachter, Jo
Issue Date: May-2015
Conference: LNO² location:Gent, België date:21 May 2015
Abstract: Alle opleidingen in het hoger onderwijs streven naar een curriculum dat studenten toelaat om onafhankelijke, kritisch denkende professionals te worden. Maar hoe kan dit bereikt worden? Op welke manier kan de opbouw van een curriculum het leerproces van studenten verbeteren? Deze vragen houden ook de Faculteit Wetenschappen aan de KU Leuven bezig. Tijdens de voorbije vijf jaar onderzocht de faculteit de haalbaarheid en praktische implicaties van een alternatief onderwijssysteem, dat diep en actief leren stimuleert, en uitstelgedrag tot het verleden verbant . Het resultaat was de implementatie van OASE (Onderwijsorganisatie met Alternatieve Semesterindeling en Evaluatie) in de eerste bachelorfase wiskunde en fysica sinds academiejaar 2013-2014. De krachtlijnen van OASE zijn:
- Eén vak per dag;
- Minder contacturen, meer interactieve werkvormen;
- Voldoende tijd en ruimte voor zelfstudie en peer assisted learning;
- Voorbereidings-feedbackmodel;
- Permanente evaluatie;
- Gereduceerde blok- en examenperiode.
Intussen loopt OASE voor het tweede jaar, en kunnen een aantal preliminaire resultaten gepresenteerd worden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Faculty of Science - miscellaneous
Tutorial services, Faculty of Science

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.