ITEM METADATA RECORD
Title: De ouderlijke boedelverdeling
Authors: Aerts, Michelle #
Issue Date: 2015
Publisher: Larcier
Series Title: Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Abstract: Door het opstellen van een ouderlijke boedelverdeling bij schenking of testament kan een ouder bepalen hoe zijn nalatenschap onder zijn kinderen verdeeld zal worden. Aangezien de ouder de erfrechtelijke kavels reeds vastlegt, kan hij een zekere controle over zijn goederen behouden.
Een ouderlijke boedelverdeling kan echter op verschillende gronden aangevochten worden: wegens de algemene nietigheidsgronden van een schenking of testament, wegens het overslaan van een kind, wegens benadeling voor meer dan één vierde of wegens aantasting van de reserve. De onzekerheid die hiermee gepaard gaat, weerhoudt ouders ervan om een ouderlijke boedelverdeling op te maken. Toch is de ouderlijke boedelverdeling een interessante rechtsfiguur die veel betwistingen tussen kinderen kan voorkomen.

Dit Cahier gaat daarom dieper in op het nut en de grondvereisten van een ouderlijke boedelverdeling en bevat praktische informatie voor het opmaken ervan.
ISBN: 978-2-8044-8478-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
BAT_OUDBOE.pdf Published 970KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.