ITEM METADATA RECORD
Title: Klaar voor klimaatverandering - Opmaak van een risico- en kwetsbaarheidsanalyse in functie van klimaatadaptatie en uitwerken van adaptatiebeleid op maat van en voor de provincie Antwerpen
Authors: Coninx, Ingrid
De Rooij, B.
Swart, R.
Willems, Patrick
Van Uytven, Els
Tabari, Hossein
Goosen, H.
Koekoek, A.
Van Bijsterveldt, M.
Issue Date: 2016
Publisher: Alterra
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Hydraulics Section

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Provincie Antwerpen klimaatadaptatiestudie.pdfpdf rapport Published 6485KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.