ITEM METADATA RECORD
Title: Latijns taalonderwijs in de 19de eeuw: een poging tot periodisering
Authors: AnnĂ©, Yannick
Issue Date: 15-Oct-2016
Conference: Herfstvergadering van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis location:Gent date:15 oktober 2016
Abstract: Van de oudheid tot op heden loopt het Latijnse taalonderwijs als een rode draad door de uiteenlopende curricula voor middelbare studenten. Deze opvallende continuïteit levert echter een vertekend beeld op: de doelstelling van de Latijnse les is door de eeuwen heen verschoven van praktische taalverwerving – goed Latijn leren spreken en schrijven – naar een studie van de oudheid als onderzoeksobject. In deze lezing probeer ik aan te tonen dat de Latijnse handboeken tussen het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw grofweg aan twee breuklijnen onderhevig zijn: eerst een verschuiving van Latijn produceren naar Latijn begrijpen, en vervolgens een verschuiving van een traditionele taalbeschrijving naar een meer wetenschappelijke methode, onderbouwd door de taalvergelijking.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Comparative, Historical and Applied Linguistics, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Latijns taalonderwijs in de 19de eeuw.pptx Published 991KbMicrosoft PowerpointView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.