ITEM METADATA RECORD
Title: Fenotypische verschillen tussen families met autosomaal dominante erfelijke spasmodische paraplegie veroorzaakt door mutaties in het spastine en atlastine gen
Authors: Claeys, Kristl
Deconinck, T
Ivanova, N
Mercelis, R
Löfgren, A
Nelis, E
Jordanova, A
Ceulemans, B
Seeman, P
Sereda, M
Auer-Grumbach, M
De Jonghe, P
Issue Date: 2006
Conference: Wetenschappelijke Vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie location:Veldhoven, Nederland date:28-29 September 2006
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Laboratory for Muscle Diseases and Neuropathies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.