ITEM METADATA RECORD
Title: Agressieregulatie-groepstherapie voor relationeel geweldplegers: Een open trial
Authors: Serie, Colinda
Van Tilburg, Carola A.
Van Dam, Arno
De Ruiter, Corine # ×
Issue Date: Sep-2015
Series Title: Gedragstherapie vol:48 issue:3 pages:265-281
Abstract: Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit van de agressieregulatiegroepstherapie ‘Niet meer door het lint’ voor relationeel geweldplegers (van Dam, van Tilburg, Steenkist, & Buisman, 2009). De behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, en bestaat uit het leren doorbreken van de agressieketen, het aanleren van andere copingstijlen en sociale vaardigheden. Voor- en nametingen op de primaire uitkomstmaten voor agressie zelfgerapporteerde hostiliteit, directe en indirecte agressie) en de secundaire uitkomstmaat (zelfgerapporteerde algemene psychopathologie) werden vergeleken in een groep relationeel geweldplegers, die vrijwillig deelnamen aan
de therapie. Tevens werden mediërende uitkomstmaten (actieve en passieve copingstijlen) voor en na behandeling vergeleken. Resultaten duiden op een beperkt effect op de primaire uitkomstmaten, waarbij hostiliteit en psychopathologie significant afnamen. Directe en indirecte agressie lieten echter geen significante afname zien, er werd alleen een trend gevonden. Expressie van emoties en passieve coping spelen mogelijk een mediërende rol in het
verminderen van agressief gedrag. Het uitvalpercentage was hoog (59,7%).Verder onderzoek met een grotere steekproef, een controlegroep, en meer objectieve, gedragsmatige uitkomstmaten die zicht geven op de werkzame mechanismen van de therapie, is noodzakelijk.

Trefwoorden: agressieregulatie, groepstherapie, relationeel geweldplegers, huiselijk geweld
ISSN: 0167-7454
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Serie et al. 2015 Agressieregulatie training TvG.pdf Published 176KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.