ITEM METADATA RECORD
Title: Interacties tussen leerkrachten en individuele leerlingen
Authors: Spilt, Jantine
Koomen, H
Verschueren, Karine
Buyse, Evelien
Issue Date: 2016
Publisher: Garant
Host Document: Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context edition:2nd pages:301-319
Article number: 15
Abstract: Kinderen brengen veel tijd door in de nabijheid van
hun leerkrachten. Dit geldt met name voor kinderen in
het basisonderwijs. Maar ook in het leven van kinderen
in het voortgezet of secundair onderwijs spelen relaties
met leerkrachten een belangrijke rol. Kinderen profiteren
van een warme relatie met hun leerkracht. Wanneer er
problemen ontstaan in de relatie dan kan dit aanzienlijke
gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen.
Lange tijd werd bij problemen in de interactie tussen een
leerkracht en een specifieke leerling vooral gekeken naar
de afzonderlijke gedragingen van leerling en leerkracht,
en met name naar het (probleem)gedrag van de leerling.
Hier is kritiek op gekomen, omdat gedrag zich altijd
voordoet in een relationele context (Pianta, 2006; Spilt &
Koomen, 2014; Touw & Van Beukering, 2009). Interpersoonlijke
relaties omvatten meer dan de som van het
gedrag en de kenmerken van de partners. Hoe de relatie
ervaren wordt door een individu hangt sterk samen met
persoonlijke interpretatiekaders en geïnternaliseerde gevoelens
over de relatie. Onderzoek naar leerkracht-leerlinginteracties
gaat dan ook verder dan het analyseren
van observeerbaar gedrag en omvat tevens aandacht
voor de affectieve kwaliteit van de relatie en de unieke
beleving hiervan door de leerkracht en de leerling. Tal
van onderzoeken laat zien dat dit een meerwaarde heeft
voor het voorspellen van de schoolse ontwikkeling van
kinderen. Daarom is het belangrijk om in aanvulling op
diagnostiek van de gedragsontwikkeling van een kind op
school, ook de kwaliteit van de interactie en affectieve relatie met de leerkracht in kaart te brengen.
ISBN: 9789044134438
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Experiental Education
School Psychology and Development in Context

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.