You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Kaatje Klank houdt van bloot … of was het brood? Een wetenschappelijk ondersteunde methode om de articulatie en het klankbewustzijn te stimuleren bij 4-jarige kleuters
Authors: Van Severen, Lieve
Feryn, Sanne
Taelman, Helena
Zink, Inge
Issue Date: 20-May-2016
Conference: VVL congres edition:37 location:Gent
Abstract: Doel
In het Vlaamse kleuteronderwijs wordt er nauwelijks doelgericht en planmatig gewerkt aan klankbewustzijn- en productie. Nochtans zijn deze vaardigheden belangrijk voor de leesontwikkeling. Ons onderzoeksdoel is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve
spraakmethodiek ontwerpen om het klankbewustzijn en de spraakontwikkeling van kleuters uit de tweede kleuterklas speels te stimuleren.

Methode
In een literatuuronderzoek namen we hoog- kwalitatieve studie designs, zoals een meta-analyse en/of een random-control design, onder de loep. We selecteerden interventies die een significant effect hebben op de spreekvaardigheden en de (voorbereidende) leesvaardigheden, en welke vertaalbaar zijn naar de context van een kleuterklas.

Resultaten
De literatuurstudie resulteerde in tien didactische principes waarop de spraakmethodiek ‘Kaatje Klank’ gestoeld is. Deze principes werden vertaald in een handleiding en 60 klassikale ‘activiteiten’ van 10 à 15 minuten. Deze activiteiten kunnen zowel met de hele klasgroep als in een kleine groep door de zorgondersteuner toegepast worden. In 2014-2015 werd ‘Kaatje Klank’ gedurende 4 maanden toegepast in zes kleuterklassen uit een stedelijke context (n=93 kleuters). Via een coachingstraject werden de kleuteronderwijzers en zorgondersteuners opgeleid en begeleid.

Besluit
Een wetenschappelijke onderbouwde spraakmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontwikkeld om de spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters in een groepscontext te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen.
Description: Noot: Aan dit onderzoeksproject werk(t)en ook acht masterproefstudenten2 mee: Jana Buntinx, Elien De Brone, Saartje De Pauw, Jana Goffin, Famke Jansen, Erica Theys, Saartje Vanderbiest, Ans Vandensande.

2 KU Leuven, Dept. Neurowetenschappen, ExpORL, Logopedische en Audiologische Wetenschappen
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
Research Group Experimental Oto-rhino-laryngology
Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Presentatie_VVLcongres_KaatjeKlank.pdf Published 2629KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.