ITEM METADATA RECORD
Title: De complexiteit van klinische psychodiagnostiek vraagt methodologische diversiteit
Authors: Vliegen, Nicole ×
Hannes, Karin
Meurs, Patrick #
Issue Date: 2017
Publisher: Uitgeverij Acco
Series Title: Tijdschrift Klinische Psychologie vol:46 issue:4 pages:302-316
Abstract: In deze bijdrage stellen we een recente evolutie in de psychodiagnostiek in vraag betreffende de samenstelling van de psychodiagnostische toolbox. De diagnostische instrumenten die op kwalitatieve methoden gebaseerd zijn, zijn zowel in de opleidingen psychologie als in het werkveld van de klinisch psycholoog steeds meer ondervertegenwoordigd tot zelfs afwezig.
We beschrijven een aantal veelgehoorde misvattingen over kwalitatieve methoden in het psychodiagnostisch onderzoek en bieden handvatten voor het analyseren van diagnostische informatie die op basis van kwalitatieve methoden verworven wordt. We benadrukken ook het belang van methodische diversiteit in de psychodiagnostiek. Deze diversiteit laat toe om flexibel, afhankelijk van de diagnostische vragen die zich aandienen, voor de meest geëigende testinstrumenten of methoden te kiezen.
ISSN: 1378-8647
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee
Clinical Psychology
Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Vliegen-De complexiteit van klinische psychodiagnostiek vraagt methodologisch....pdf Published 124KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.