You are here: Lirias Odisee Odisee General
ITEM METADATA RECORD
Title: Pootvisproductie van de zoetwaterkabeljauw (Lota lota)
Authors: Adriaen, Jurgen
Meeus, Wouter
Abeel, Thomas
Issue Date: 31-Dec-2015
Abstract: Sinds 2010 onderzoekt Aqua-ERF de mogelijkheden van de commerciële kweek van de zoetwaterkabeljauw (ook wel kwabaal genoemd). Ook het optimaliseren van de pootvisproductie van deze soort werd een belangrijk onderzoekstopic. Met steun van het Europees Visserijfonds en de Vlaamse Overheid heeft Aqua-ERF zijn installaties kunnen uitbreiden en aanpassen voor de larvale kweek. De resultaten en ervaringen uit de afgelopen onderzoeken op het Aqua-ERF en informatie-uitwisseling met andere nationale en internationale onderzoekscentrums hebben geleid tot de opstelling van deze handleiding.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Studiegebied Biotechniek Odisee
Division Animal and Human Health Engineering
Odisee General

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
95. Handleiding pootvisproductie zoetwaterkabeljauw.pdf Published 601KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.