ITEM METADATA RECORD
Title: Bemoeien met gezinnen
Other Titles: Inleiding tot het gezinsbeleid in Vlaanderen
Authors: Luyten, Dirk
Issue Date: 2016
Publisher: Garant
Series Title: Gezinnen, Relaties en Opvoeding vol:2
Abstract: Bemoeien met gezinnen is een inleiding tot het gezinsbeleid in Vlaanderen. Dit boek behandelt het gezinsbeleid zoals overheden dat vandaag voeren. Maar het is meer dan een loutere beschrijving van beleidsmaatregelen. Het geeft een perspectief mee van hoe naar beleid kijken, hoe beleid en beleidsprogramma’s analyseren en hoe aan beleid participeren. Daarnaast bestudeert het de belangrijkste thema’s uit het gezinsbeleid.
Het boek is ontstaan uit de colleges in de bacheloropleiding Gezinswetenschappen van de Odisee Hogeschool in Schaarbeek, maar ieder die begaan is met het gezinsbeleid kan er informatie en inspiratie uit putten.
ISBN: 978-90-441-3445-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.