ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een digitale transformatie van overheidsinstellingen: de case van VDAB
Authors: Leroy, Fons ×
Viaene, Stijn
Danneels, Lieselot #
Issue Date: 2016
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:2016 issue:3 pages:5-17
Abstract: VDAB bevindt zich middenin een transformatie die zijn dienstverlenings- en organisatiemodel radicaal zal veranderen. IT is daarin een belangrijke factor, maar nieuwe technologieën alleen zullen niet volstaan om de transformatie te doen slagen. In dit artikel analyseren we de transformatie van de bedrijfsvoering van VDAB, waarvoor VDAB samen met Vlerick Business School en KU Leuven een specifieke digitale strategie creëerde. Voor de ontwikkeling van die strategie werd een nieuwe methode gebruikt, ‘Action Design Research’. In dit artikel gaan we nader in op de wijze waarop VDAB de transformatie van zijn business model benadert, en slaan we de brug naar de gezamenlijke uitdagingen waarvoor VDAB staat als entiteit binnen de Vlaamse overheid. We stellen ook de digitale strategie voor, zoals geformuleerd in termen van strategische principes. Het neerzetten van die principes was een belangrijke eerste stap in de digitale transformatie van VDAB, omdat ze aantonen hoe radicaal anders het agentschap zal moeten functioneren. De transformatie bij VDAB gebruiken we eveneens om de meer algemene paradigmaverschuiving van New Public Management (NPM) naar Digital Era Governance (DEG) te bestuderen. Om de overstap te maken van NPM naar DEG zullen overheidsorganisaties hun manier van doen en denken moeten veranderen: ze moeten afstappen van strategieën die een veranderende omgeving negeren, ze zullen outside-in moeten ageren, ze kunnen zich niet langer als silo’s gedragen en ze zullen verder moeten durven gaan dan stapsgewijze veranderingen alleen. Het is essentieel om bij een dergelijke transformatie te ervaren hoe fundamenteel anders de manier van werken wordt. Immers, ook overheidsorganisaties zullen met disruptieve technologieën en concepten geconfronteerd worden. In dat opzicht vormen de strategische principes, zoals ontwikkeld voor en door VDAB, een eerste stap om de transformatie naar DEG, en de implicaties ervan, beter te leren begrijpen. Naast de desbetreffende principes geven we enkele aanbevelingen voor het formuleren van een eigen opportuniteitsstrategie in een DEGcontext.
ISSN: 1373-0509
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Center for Management Informatics (LIRIS), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Naar een digitale transformatie van overheidsinstellingen_VTOM.pdfNaar een digitale transformatie van overheidsinstellingen: de case van VDAB Published 517KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.