ITEM METADATA RECORD
Title: Er schuilt een mentor in iedere leraar. Het belang van sociale verbondenheid met collega's tegen de uitval van beginnende leraren
Authors: Struyve, Charlotte ×
Daly, Alan
Vandecandelaere, Machteld
Meredith, Chloé
Hannes, Karin
De Fraine, Bieke #
Issue Date: Sep-2016
Series Title: Impuls voor Onderwijsbegeleiding vol:47 issue:1 pages:21-29
Abstract: De cijfers liegen er niet om. Het aantal beginnende leraren die vroegtijdig het beroep verlaten - in het Vlaams secundair onderwijs zelfs tot 22% - is alarmerend. Deze prangende realiteit, die bovendien niet louter Vlaams is, heeft er toe geleid dat vandaag de dag meer aandacht uitgaat naar het begeleiden van beginnende leraren. In deze studie onderzoeken we naast de formele relatie tussen de mentor en de mentee ook de impact van sociale verbondenheid met collega’s in de school op de beslissing van beginnende leraren om het beroep te verlaten en in welke mate deze impact anders is voor beginnende dan wel ervaren leraren.
ISSN: 1373-4318
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Faculty of Psychology and Educational Sciences - miscellaneous
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Educational Effectiveness and Evaluation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.