ITEM METADATA RECORD
Title: Het Vlaamse onderwijs in internationaal perspectief
Authors: Lavrijsen, Jeroen
Issue Date: 23-Sep-2016
Conference: Studiedag: 'Loopbanen in het onderwijs: terugblik en vooruitblik' location:Leuven date:23 september 2016
Abstract: De toenemende beschikbaarheid van transnationale databanken zoals PIRLS, TIMSS, PISA en andere hebben het mogelijk gemaakt om Vlaanderen – letterlijk – op de internationale kaart te plaatsen. We weten waar we staan: ergens aan de top qua gemiddelde performantie van leerlingen, maar veel minder gunstig qua sociale en etnisch-culturele gelijkheid. De vergelijking met andere systemen leert ons ook veel over de impact van onderwijsstructuren en systeemkenmerken op onderwijsuitkomsten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.