ITEM METADATA RECORD
Title: Heterogene en homogene duo's in partnerleren: effect op de fysieke activiteit, taakgericht gedrag en het leren in zwemmen
Authors: Madou, Tom ×
Iserbyt, Peter #
Issue Date: 2016
Publisher: Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Series Title: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding vol:3 pages:14-18
Abstract: Het voorgestelde onderzoek ontstond uit een samenwerking tussen Hogeschool VIVES en KU Leuven. Dit project wil een bijdrage leveren aan de effectiviteit van instructiemodellen voor het zwemonderwijs. Een experiment werd opgezet waarbij partnerleren als instructiemodel tijdens een ‘blended’ leertraject zwemmen werd getoetst bij 113 studenten. De resultaten van deze studie suggereren dat heterogene groepsverdeling (vaardige leerlingen koppelen aan minder vaardige leerlingen) een positieve impact heeft op de zwemvaardigheid. In deze studie blijken leerlingen binnen een heterogene groepsverdeling fysiek actiever en meer taakgericht bezig te zijn. De toename in zwemvaardigheid was het grootst bij laagvaardige leerlingen die gekoppeld werden met een hoogvaardige leerling.
ISSN: 1781-5614
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.