ITEM METADATA RECORD
Title: Beleid, management en marketing van sport van theorie naar praktijk. Een reader met wetenschappelijke en praktijkgerichte teksten bij de gastlezingen in het kader van het vak Capita Selecta: Sport en Bewegen
Authors: Scheerder, Jeroen
Vandermeerschen, Hanne
Issue Date: 2016
Publisher: Acco
ISBN: 9903340008013
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Policy in Sports & Physical Activity Research Group

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.