ITEM METADATA RECORD
Title: Informatiesessie “Contacten met dove slachtoffers, verdachten en getuigen en samenwerken met tolken Vlaamse Gebarentaal”
Authors: Vermeerbergen, Myriam
Salaets, Heidi
Issue Date: 16-Apr-2016
Publisher: KU Leuven
Conference: Afsluitend evenement Justisigns project location:Antwerpen, België date:16 april 2016
Abstract: We starten met een rollenspel en gebruiken dat als basis voor wat volgt. Er zal ruime aandacht zijn voor de rol van de tolk Vlaamse Gebarentaal en de eigenheid van deze gestueel-visuele taal.

Deze infosessie wordt voorbereid en geleid door Prof. Heidi Salaets, voorzitter onderzoeksgroep Tolkwetenschap, KU Leuven en Prof. Myriam Vermeerbergen, voorzitter Taalgroep Vlaamse Gebarentaal, KU Leuven, in samenwerking met Kristof De Weerdt, docent Vlaamse Gebarentaal KU Leuven en Inspecteur Jean-Luc Van Iseghem, politie-inspecteur politiezone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede).
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Interpreting Studies, Campus Sint-Andries Antwerp
Multimodality, Interaction and Discourse, Campus Sint-Andries Antwerp
Linguistics Research Unit - miscellaneous
Translation Studies Research Unit - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.