ITEM METADATA RECORD
Title: De impact van de notionele intrestaftrek op de kapitaalstructuur en tewerkstelling van multinationale ondernemingen in België
Authors: Konings, Joep
Lecocq, Catherine
Merlevede, Bruno
Vandendriessche, Robrecht
Issue Date: Jul-2016
Publisher: KU Leuven VIVES
Series Title: Vives Briefing, 2016/08 pages:1-10
Abstract: In 2006 werd in België de notionele intrestaftrek, een aftrek voor risicokapitaal, ingevoerd voor bedrijven. Met deze nieuwe fiscale maatregel beoogt de Belgische overheid “kapitaalintensieve investeringen in België te bevorderen en een stimulans te bieden voor multinationale ondernemingen om de toewijzing van bepaalde intra-groepsactiviteiten zoals groepsfinanciering, centrale inkoop en factoring aan een Belgische groepslid te overwegen”.
Op basis van een unieke dataset met uitgebreide financiële informatie over Europese multinationale ondernemingen actief in België over de periode 1997-2014 onderzoeken we de rol van de notionele intrestaftrek in het aantrekken van activiteiten van buitenlandse multinationale ondernemingen in België.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:VIVES (Research Centre for Regional Economics), Leuven
Research Center of Monetary and Information Economics, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VIVES Briefing 2016 08.pdf Published 836KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.