ITEM METADATA RECORD
Title: Ontvangen om te geven. De spirituele weg van Maria van Hout
Other Titles: Met een voorwoord van Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
Authors: Uyttenhove, Lieve
Issue Date: 2016
Publisher: Altiora
Abstract: Dit boek werd geschreven op vraag van de zusters van het Convent van Betlehem in Duffel. Met deze publicatie willen ze hun eerste moeder (overste) Maria van Hout († 1547) bij een breder publiek bekendmaken en interesse wekken voor haar spiritualiteit. Het boek schetst het leven, de werken en de spiritualiteit van Maria van Hout. Eerst wordt haar levensverhaal in een ruimere religieuze en historische context gepresenteerd. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de uitgave en de inhoud van al haar geschriften. Daarna volgt een bespreking van haar traktaat ‘De rechte weg’, dat de lezer heel gestructureerd met haar geestelijke leven kennis laat maken. Ten slotte wordt aangetoond dat de spiritualiteit van Maria van Hout die in het Convent van Betlehem wordt beleefd, in een eeuwenoude traditie staat die tot op vandaag tal van spirituele auteurs inspireert.
ISBN: 9789031741939
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.