ITEM METADATA RECORD
Title: Anterieure open beet en tonginterpositie
Authors: Van Dyck, Claire
Willems, Guy
Issue Date: 2015
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
Host Document: Het tandheelkundig jaar 2015 pages:185-197
Article number: 15
Abstract: Samenvatting
Een anterieure open beet wordt in de orthodontie vaak een moeilijk te behandelen malocclusie gevonden. Regelmatig ziet men dat een anterieure open beet, die aanvankelijk door een orthodontische behandeling werd gesloten, na enige tijd deels recidiveert. Een ongunstig groeipatroon en disfunctie van de weke weefsels worden meestal aangeduid als complicerende factoren bij het sluiten van de open beet evenals de stabiliteit van het behaalde resultaat op lange termijn.

Op basis van de beschikbare literatuur wordt een overzicht gegeven van de etiologie van een anterieure open beet en zullen de verschillende slikpatronen worden toegelicht. Verder wordt ingegaan op de rol van tonginterpositie of tongpersen bij het ontstaan en/of onderhouden van een anterieure open beet. Vervolgens worden enkele behandelmethoden beschreven, waarbij het concept van orofaciale myofunctionele therapie meer in detail wordt toegelicht.
URI: 
ISBN: 978-90-368-0688-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Orthodontics

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2015_Tandheelkundig jaar 2015_Van Dyck_Anterieure open beet en tonginterpositie.pdf Published 2707KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.