ITEM METADATA RECORD
Title: Workshop beschrijvende meetkunde
Authors: Roelens, Michel
Issue Date: Feb-2007
Conference: Nationale WiskundeDagen location:Noordwijkerhout date:February 2007
Abstract: Tot in de jaren 1960 van de vorige eeuw was ‘beschrijvende
meetkunde’ een onderdeel van het vak wiskunde in het secundair onderwijs. Prisma’s, piramides, (half)regelmatige veelvlakken, kegels, cilinders en bollen waren de lichamen die poseerden bij deze tekensessies. Deze lichamen konden elkaar wel eens ontmoeten en zelfs ‘doorboren’. De leerlingen bleven echter braaf op hun plaats om nette ‘epures’ te maken van deze gebeurtenissen, volgens de projectiemethode van Gaspard Monge (1746-1818). Eerst werd
alles in potlood en dan − hopelijk zonder vlekken − in Oost-
Indische inkt getekend. In deze workshop kun je iets van deze sfeer proeven. Zowel het ruimtelijk inzicht als de potloodpunten worden aangescherpt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Faculty of teacher education - UC Limburg

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.